Priser

Priser på  och köp av gasolflaskorbyte

Kompositflaska 5 kg inkl. gasol - köp1195,00kr

Kompositflaska 10 kg inkl. gasol - köp


1295,00kr

Kompositflaska 5 kg byte


198,00 kr

Kompositflaska 10 kg. byte


300 kr

Stålflaska5 kg byte


200 kr

Stålflaska 11 kg  byte


320 kr

Pris för påfyllnad av gasolflaska:         Komplett prislista kommer snart.